WaPFi (Wahana Pendidikan Fisika)

Reader Comments

Công ty làm dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp

by rebeca tax (2019-06-06)


Tại sao các bạn cần chúng tôi?

1/ Công ty của bạn chưa có kế toán hoặc đang có kiểm tra thuế và giải trình hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế trong những năm hoạt động đã qua? dichvuketoansg' pinterest
2/ Hiện tại nhân viên kế toán cũ đã nghĩ? 
3/ Nhân viên kế toán hiện tại không thể tìm hiểu và tiếp cận lại với các dữ liệu và công việc kế toán cũ? 
4/ Bạn bị thất lạc dữ liệu và không biết phải phục hồi các dữ liệu sổ sách kế toán đó như thế nào? 
5/ Bạn không có người đại diện giúp bạn đọc lại và giải trình kế toán thuế cho cơ quan thuế đang thực hiện công tác kiểm tra thuế tại doanh nghiệp của bạn? ketoansg's flipboard
6/ Bạn đã có kế toán khai báo thuế hàng tháng nhưng chưa có người làm sổ sách kế toán? 
7/ Bạn vẫn chưa tìm được người đảm trách công việc làm sổ sách kế toán, quyết toán thuế và báo cáo tài chính ? https://www.reddit.com/user/dichvuketoansgg

Vì những lý do này mà chúng tôi muốn gửi đến quý doanh nghiệp dịch vụ kế toán và hoàn thiện sổ sách kế toán nhằm phục vụ quý doanh nghiệp giải quyết các vấn đề chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, giá rẻ hợp lý. dichvuketoansg's tumblr

Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây: https://www.linkedin.com/in/d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-bb07a4182/

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ TRỌN GÓI

STTNỘI DUNG CÔNG VIỆCPHÍ DỊCH VỤ1Báo cáo thuế, kê khai thuế tháng trọn gói: Thuế GTGT. 
Báo cáo thuế, kê khai thuế TNDN quý, quyết toán thuế TNDN năm, thuế Môn Bài năm. 
Thay doanh nghiệp nộp báo cáo thuế GTGT tháng, TNDN quý, quyết toán thuế TNDN năm, thuế Môn Bài năm.300.000đ/tháng
(hoặc thỏa thuận khác)2Sổ sách kế toán trọn gói. 
Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cuối năm trọn gói. 
Giải trình quyết toán thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế.400.000đ/tháng
(hoặc thỏa thuận khác) 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ CHO CÁC VỤ VIỆC CỤ THỂ KHÁC

STTNỘI DUNG CÔNG VIỆCPHÍ DỊCH VỤ1Hoàn thiện sổ sách và quyết toán thuế năm trọn góiTheo từng hồ sơ cụ thể2Thay doanh nghiệp giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuếTheo từng hồ sơ cụ thể3Dịch vụ hoàn thuế GTGT(giá trị gia tăng)Theo từng hồ sơ cụ thể4Dịch vụ giải thể doanh nghiệp(Bao gồm cả phí đăng bố cáo giải thể)Làm hồ sơ khóa mã số thuế nộp ở cơ quan thuế1.500.000đLàm hồ sơ giải thể nộp ở sở KH & ĐT1.500.000đGiải trình quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệpTheo từng hồ sơ cụ thểTheo: http://www.ketoankyduyen.com/dichvu/dich-vu-ke-toan-thue-34