Pena Ilmiah

e-ISSN 2540-9174

Jurnal Pena ilmiah adalah jurnal ilmiah edisi online yang berbasis skripsi hasil-hasil penelitian dalam ranah pendidikan guru sekolah dasar. Penelitian meliputi desain penelitian tindakan kelas, eksperimen, dan studi kasus. Jurnal Pena Ilmiah dikelola oleh Program Studi PGSD Kelas Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang.

Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Pena Ilmiah

Table of Contents

Articles

Tira Widianti, Dadan Djuanda, Diah Diah Gusrayani
PDF
1-10
Hafni Resa Az-Zahra, Nurdinah Hanifah, Maulana Maulana
PDF
11-20
Ai Rosliyani, Nurdinah Hanifah, Riana Irawati
PDF
21-30
Andi Permana Sutisna, Maulana Maulana, Herman Subarjah
PDF
31-40
Yeti Sumiyati, Atep Sujana, Dadan Djuanda
PDF
41-50
Hani Nur’Azizah, Asep Kurnia Jayadinata, Diah Gusrayani
PDF
51-60
Delfia Ikhlasiah Rahman, Nurdinah Hanifah, Maulana Maulana
PDF
61-70
Intan Larawati, Isrok' Atun, Diah Gusrayani
PDF
71-80
Asih Suryani, Maulana Maulana, Julia Julia
PDF
81-90
Delia Delviani, Dadan Djuanda, Nurdinah Hanifah
PDF
91-100
Septiani Wahyu Tumurun, Diah Gusrayani, Asep Kurnia Jayadinata
PDF
101-110
Asep Saiful Alfazr, Diah Gusrayani, Dede Tatang Sunarya
PDF
111-120
Iik Faiqotul Ulya, Riana Irawati, Maulana Maulana
PDF
121-130
Ai Nurhayati, Regina Lichteria Panjaitan, Dadan Djuanda
PDF
131-140
Habibah Sukmini Arief, Maulana Maulana, Ali Sudin
PDF
141-150
Dhamaranthy Herdiani Marethania, Dede Tatang Sunarya, Diah Gusrayani
PDF
151-160
Ria Sutriani, Dede Tatang Sunarya, Dadan Djuanda
PDF
161-170
Ressa Respati, Maulana Maulana, Diah Gusrayani
PDF
171-180
Ai Linda Nurmalasari, Asep Kurnia Jayadinata, Maulana Maulana
PDF
181-190
Wafa Walfiani, Dadang Kurnia, Riana Irawati
PDF
191-200
Anna Fuji Utami, Dadan Djuanda, Ani Nur Aeni
PDF
201-210
Destisari Nurbani, Diah Gusrayani, Asep Kurnia Jayadinata
PDF
211-220
Aam Ramina Ayu, Maulana Maulana, Yedi Kurniadi
PDF
221-230
Daniar Rosdiana, Herman Subarjah, Isrok’atun Isrok’atun
PDF
231-240
Dewi Fathina Fathina, Regina Lichteria Panjaitan, Julia Julia Julia
PDF
241-250
Derin Nurfajriyah Nurfajriyah, Ani Nur Aeni, Asep Kurnia Jayadinata
PDF
251-260
Noor Muhamad Muhamad, Dadang Kurnia, Maulana Maulana
PDF
261-270
Egi Rizki Tohari, Nurdinah Hanifah, Asep Kurnia Jayadinata
PDF
271-280
Atika Rahma Yulianingtyas, Julia Julia, Dadan Djuanda
PDF
281-290
Eva Nuraisah, Riana Irawati, Nurdinah Hanifah
PDF
291-300
Dede Widi Meliawati, Dadan Djuanda, Dadang Kurnia
PDF
301-310
Nurul Awalina, Dadan Djuanda, Nurdinah Hanifah
PDF
311-320
Multiati Multiati, Dadan Djuanda, Julia Julia
PDF
321-330
Mutia Agisni Mulyana, Nurdinah Hanifah, Asep Kurnia Jayadinata
PDF
331-340
Ade Husnul Khotimah, Dadan Djuanda, Dadang Kurnia
PDF
341-350
Ade Yayang Tri Alditia, Diah Gusrayani, Regina Lichteria Panjaitan
PDF
351-360
Cani Deschuri, Dadang Kurnia, Diah Gusrayani
PDF
361-370
Gina Rosarina, Ali Sudin, Atep Sujana
PDF
371-380
Tintin Desiyanti, Isrok’atun Isrok’atun, Ani Nur Aeni
PDF
381-390
Riska Retnasari, Maulana Maulana, Julia Julia
PDF
391-400
Ersa Novianti, Isrok’atun Isrok’atun, Yedi Kurniadi
PDF
401-410
Vivi Septiani Kulsum, Herman Subarjah, Isrok’atun Isrok’atun
PDF
411-420
Shanty Della Setiasih, Regina Lichteria Panjaitan, Julia Julia
PDF
421-430
Andea Nurellah, Regina Lichteria Panjaitan, Maulana Maulana
PDF
431-440
Non Bunga, Isrok’atun Isrok’atun, Julia Julia
PDF
441-450
Dea Handini, Diah Gusrayani, Regina Lichteria Panjaitan
451-460
Nida Aqmarina, Ani Nur Aeni, Dadan Djuanda
461-470
Rina Yuli Andrianti, Riana Irawati, Ali Sudin
471-480
Mulyono Mulyono, Julia Julia, Dadang Kurnia
481-490
Nur Azizah, Atep Sujana, Isrok’atun Isrok’atun
491-500
Eneng Siti Fatimah Nurlela, Atep Sujana, Isrok’atun Isrok’atun
501-510
Silvia Fitriyani, Ali Sudin, Atep Sujana
511-520
Fitriah Nur Fadillah, Regina Lichteria Panjaitan, Riana Irawati
521-530
Tia Sri Lestari, Ani Nur Aeni, Prana Dwija Iswara
531-540
Rosydiana Oktafiani, Ani Nur Aeni, Dede Tatang Sunarya
541-550
Siti Maryam, Isrok’atun Isrok’atun, Ani Nur Aeni
551-560
Anggita Meidy Santika, Diah Gusrayani, Asep Kurnia Jayadinata
571-580
Sofyan Mustoip, Dadang Kurnia, Prana Dwija Iswara
561-570
Hemas Indah Pakarti, Herman Subarjah, Maulana Maulana
PDF
571-580
Nurmalasari Nurmalasari, Maulana Maulana, Dadang Kurnia
591-600
Jannatul Fuadah, Regina Lichteria Panjaitan, Riana Irawati
601-610
Ismawati Alidha Nurhasanah, Atep Sujana, Ali Sudin
611-620
Ririn Siti Komariah, Herman Subarjah, Atep Sujana
621-630
Eria Noersari Setiani, Prana Dwija Iswara, Regina Lichteria Panjaitan
631-640
Rani Nopia, Julia Julia, Atep Sujana
641-650
Halimah Halimah, Dadan Djuanda, Ani Nur Aeni
651-660
Muhammad Iqbal Al Ghazali, Nurdinah Hanifah, Ali Sudin
PDF
661-670
Zahrotul Munawaroh, Dadang Kurnia, Asep Kurnia Jayadinata
PDF
671-680
Mohammad Solechudin, Dadang Kurnia, Prana Dwija Iswara
PDF
681-690
Erna Siti Nur'aeni, Riana Irawati, Julia Julia
691-700
Amelia Pratiwi, Dede Tatang Sunarya, Nurdinah Hanifah
701-710
Agiantini Malida Atori, Dede Tatang Sunarya, Diah Gusrayani
711-720
Mohamad Ihsan Ramadhan, Ani Nur Aeni, Atep Sujana
721-730
Agus Ridwanulloh, Asep Kurnia Jayadinata, Ali Sudin
731-740
Widia Nurul Hulpa, Dadan Djuanda, Nurdinah Hanifah
741-750
Dyanti Safitrilia Erikalisdiana, Asep Kurnia Jayadinata, Julia Julia
751-760
Ida Nuryamah, Dede Tatang Sunarya, riana irawati
761-770
Fani Nurul Khumaeroh, Dede Tatang Sunarya, Regina Lichteria Panjaitan
771-780
Dini Apriani, Atep Sujana, Dadang Kurnia
781-790
Regina Ratu Sofiana, Prana Dwija Iswara, Yedi Kurniadi
791-800
Wardini Sariningsih, Prana Dwija Iswara, Regina Lichteria Panjaitan
801-810
Nurhasanah Lidyaningsih, Ali Sudin, Asep Kurnia Jayadinata
811-820
Nurul Islami Imanillah, Asep Kurnia Jayadinata, Dadang Kurnia
821-830
Nurjanah Nurjanah, Regina Lichteria Panjaitan, Dadang Kurnia
831-840
Ahmad Fujiyanto, Asep Kurnia Jayadinata, Dadang Kurnia
841-850
Ina Agustina, Ali Sudin, Dede Tatang Sunarya
851-860
Linda Yuliana, Ani Nur Aeni, Atep Sujana
861-870
Rizal Abdurrozak, Asep Kurnia Jayadinata, Isrok'atun Isrok'atun
871-880
Rinrin Herlina, Prana Dwija Iswara, Yedi Kurniadi
PDF
881-890
Nur Fitriana Rahmawati, Julia Julia, Prana Dwija Iswara
PDF
891-900
Putri Puswitasari, Ali Sudin, Dadan Djuanda
PDF
901-910
Enok Riyani, Dede Tatang, Diah Gusrayani
911-920
Ade Ayu Setiawati, Dadan Djuanda, Ani Nur Aeni
921-930
Leni Putri, Prana Iswara, Regina Lichteria
PDF
931-940
Erni Epriyanti, Prana Iswara, Yedi Kurniadi
PDF
941-950
Ayu Nurlawati, Julia Julia, Dede Sunarya
PDF
951-960
Ana Septianah, Dede Sunarya, Ani Nur Aeni
PDF
961-970
Fitriya Dwi Hadiyani, Dede Tatang Sunarya, Nurdinah Hanifah
PDF
971-980
Nina Nurliani, Herman Subarjah, Atep Sujana
PDF
981-990
Ria Andriani K, Isrok’atun Isrok’atun
PDF
991-1000
Sri Ismaya Nurbaiti, Riana Irawati, Regina Lichteria Panjaitan
PDF
1001-1010
Putri Eka Astiati, Riana Irawati, Yedi Kurniadi
1011-1020
Gina Sylvia Putri, Prana Dwija Iswara, Ani Nur Aeni
PDF
1021-1030
Friska Novita Priantini, Prana Dwija Iswara, Isrok’atun Isrok’atun
PDF
1031-1040
Nita Yulinda, Riana Irawati, Diah Gusrayani
PDF
1051-1060
Sekar Nurgupita, Riana Irawati, Prana Dwija Iswara
PDF
1041-1050
Nenden Faridah, Isrok’atun Isrok’atun, Ani Nur Aeni
PDF
1061-1070
Finna Fadilla Fatmawati, Isrok’atun Isrok’atun, Herman Subarjah
PDF
1071-1080
Iko Yolanda, Ani Nur Aeni, Dede Tatang Sunarya
PDF
1081-1090
Irwan Hermawan, Dadang Kurnia, Ali Sudin
PDF
1091-1100