Pena Ilmiah

e-ISSN 2540-9174

Jurnal Pena ilmiah adalah jurnal ilmiah edisi online yang berbasis skripsi hasil-hasil penelitian dalam ranah pendidikan guru sekolah dasar. Penelitian meliputi desain penelitian tindakan kelas, eksperimen, studi kasus, dan lain-lain. Scope penelitian meliputi model, metode, strategi, pendekatan, dan media pembelajaran. Jurnal Pena Ilmiah dikelola oleh Program Studi PGSD Kelas Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang.

Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Pena Ilmiah

Table of Contents

Articles

Tira Widianti, Dadan Djuanda, Diah Diah Gusrayani
10.23819/pi.v1i1.3049    Abstract views: 175       PDF downloads: 217

PDF
1-10
Hafni Resa Az-Zahra, Nurdinah Hanifah, Maulana Maulana

PDF
11-20
Ai Rosliyani, Nurdinah Hanifah, Riana Irawati

PDF
21-30
Andi Permana Sutisna, Maulana Maulana, Herman Subarjah

PDF
31-40
Yeti Sumiyati, Atep Sujana, Dadan Djuanda

PDF
41-50
Hani Nur’Azizah, Asep Kurnia Jayadinata, Diah Gusrayani

PDF
51-60
Delfia Ikhlasiah Rahman, Nurdinah Hanifah, Maulana Maulana

PDF
61-70
Intan Larawati, Isrok' Atun, Diah Gusrayani

PDF
71-80
Asih Suryani, Maulana Maulana, Julia Julia

PDF
81-90
Delia Delviani, Dadan Djuanda, Nurdinah Hanifah

PDF
91-100
Septiani Wahyu Tumurun, Diah Gusrayani, Asep Kurnia Jayadinata

PDF
101-110
Asep Saiful Alfazr, Diah Gusrayani, Dede Tatang Sunarya

PDF
111-120
Iik Faiqotul Ulya, Riana Irawati, Maulana Maulana

PDF
121-130
Ai Nurhayati, Regina Lichteria Panjaitan, Dadan Djuanda

PDF
131-140
Habibah Sukmini Arief, Maulana Maulana, Ali Sudin

PDF
141-150
Dhamaranthy Herdiani Marethania, Dede Tatang Sunarya, Diah Gusrayani

PDF
151-160
Ria Sutriani, Dede Tatang Sunarya, Dadan Djuanda

PDF
161-170
Ressa Respati, Maulana Maulana, Diah Gusrayani

PDF
171-180
Ai Linda Nurmalasari, Asep Kurnia Jayadinata, Maulana Maulana

PDF
181-190
Wafa Walfiani, Dadang Kurnia, Riana Irawati

PDF
191-200
Anna Fuji Utami, Dadan Djuanda, Ani Nur Aeni

PDF
201-210
Destisari Nurbani, Diah Gusrayani, Asep Kurnia Jayadinata

PDF
211-220
Aam Ramina Ayu, Maulana Maulana, Yedi Kurniadi

PDF
221-230
Daniar Rosdiana, Herman Subarjah, Isrok’atun Isrok’atun

PDF
231-240
Dewi Fathina Fathina, Regina Lichteria Panjaitan, Julia Julia Julia

PDF
241-250
Derin Nurfajriyah Nurfajriyah, Ani Nur Aeni, Asep Kurnia Jayadinata

PDF
251-260
Noor Muhamad Muhamad, Dadang Kurnia, Maulana Maulana

PDF
261-270
Egi Rizki Tohari, Nurdinah Hanifah, Asep Kurnia Jayadinata

PDF
271-280
Atika Rahma Yulianingtyas, Julia Julia, Dadan Djuanda

PDF
281-290
Eva Nuraisah, Riana Irawati, Nurdinah Hanifah

PDF
291-300
Dede Widi Meliawati, Dadan Djuanda, Dadang Kurnia

PDF
301-310
Nurul Awalina, Dadan Djuanda, Nurdinah Hanifah

PDF
311-320
Multiati Multiati, Dadan Djuanda, Julia Julia

PDF
321-330
Mutia Agisni Mulyana, Nurdinah Hanifah, Asep Kurnia Jayadinata

PDF
331-340
Ade Husnul Khotimah, Dadan Djuanda, Dadang Kurnia

PDF
341-350
Ade Yayang Tri Alditia, Diah Gusrayani, Regina Lichteria Panjaitan

PDF
351-360
Cani Deschuri, Dadang Kurnia, Diah Gusrayani

PDF
361-370
Gina Rosarina, Ali Sudin, Atep Sujana

PDF
371-380
Tintin Desiyanti, Isrok’atun Isrok’atun, Ani Nur Aeni

PDF
381-390
Riska Retnasari, Maulana Maulana, Julia Julia

PDF
391-400
Ersa Novianti, Isrok’atun Isrok’atun, Yedi Kurniadi

PDF
401-410
Vivi Septiani Kulsum, Herman Subarjah, Isrok’atun Isrok’atun

PDF
411-420
Shanty Della Setiasih, Regina Lichteria Panjaitan, Julia Julia

PDF
421-430
Andea Nurellah, Regina Lichteria Panjaitan, Maulana Maulana

PDF
431-440
Non Bunga, Isrok’atun Isrok’atun, Julia Julia

PDF
441-450
Dea Handini, Diah Gusrayani, Regina Lichteria Panjaitan

451-460
Nida Aqmarina, Ani Nur Aeni, Dadan Djuanda

461-470
Rina Yuli Andrianti, Riana Irawati, Ali Sudin

471-480
Mulyono Mulyono, Julia Julia, Dadang Kurnia

481-490
Nur Azizah, Atep Sujana, Isrok’atun Isrok’atun

491-500
Eneng Siti Fatimah Nurlela, Atep Sujana, Isrok’atun Isrok’atun

501-510
Silvia Fitriyani, Ali Sudin, Atep Sujana

511-520
Fitriah Nur Fadillah, Regina Lichteria Panjaitan, Riana Irawati

521-530
Tia Sri Lestari, Ani Nur Aeni, Prana Dwija Iswara

531-540
Rosydiana Oktafiani, Ani Nur Aeni, Dede Tatang Sunarya

541-550
Siti Maryam, Isrok’atun Isrok’atun, Ani Nur Aeni

551-560
Anggita Meidy Santika, Diah Gusrayani, Asep Kurnia Jayadinata

571-580
Sofyan Mustoip, Dadang Kurnia, Prana Dwija Iswara

561-570
Hemas Indah Pakarti, Herman Subarjah, Maulana Maulana

PDF
571-580
Nurmalasari Nurmalasari, Maulana Maulana, Dadang Kurnia

591-600
Jannatul Fuadah, Regina Lichteria Panjaitan, Riana Irawati

601-610
Ismawati Alidha Nurhasanah, Atep Sujana, Ali Sudin

611-620
Ririn Siti Komariah, Herman Subarjah, Atep Sujana

621-630
Eria Noersari Setiani, Prana Dwija Iswara, Regina Lichteria Panjaitan

631-640
Rani Nopia, Julia Julia, Atep Sujana

641-650
Halimah Halimah, Dadan Djuanda, Ani Nur Aeni

651-660
Muhammad Iqbal Al Ghazali, Nurdinah Hanifah, Ali Sudin

PDF
661-670
Zahrotul Munawaroh, Dadang Kurnia, Asep Kurnia Jayadinata

PDF
671-680
Mohammad Solechudin, Dadang Kurnia, Prana Dwija Iswara

PDF
681-690
Erna Siti Nur'aeni, Riana Irawati, Julia Julia

691-700
Amelia Pratiwi, Dede Tatang Sunarya, Nurdinah Hanifah

701-710
Agiantini Malida Atori, Dede Tatang Sunarya, Diah Gusrayani

711-720
Mohamad Ihsan Ramadhan, Ani Nur Aeni, Atep Sujana

721-730
Agus Ridwanulloh, Asep Kurnia Jayadinata, Ali Sudin

731-740
Widia Nurul Hulpa, Dadan Djuanda, Nurdinah Hanifah

741-750
Dyanti Safitrilia Erikalisdiana, Asep Kurnia Jayadinata, Julia Julia

751-760
Ida Nuryamah, Dede Tatang Sunarya, riana irawati

761-770
Fani Nurul Khumaeroh, Dede Tatang Sunarya, Regina Lichteria Panjaitan

771-780
Dini Apriani, Atep Sujana, Dadang Kurnia

781-790
Regina Ratu Sofiana, Prana Dwija Iswara, Yedi Kurniadi

791-800
Wardini Sariningsih, Prana Dwija Iswara, Regina Lichteria Panjaitan

801-810
Nurhasanah Lidyaningsih, Ali Sudin, Asep Kurnia Jayadinata

811-820
Nurul Islami Imanillah, Asep Kurnia Jayadinata, Dadang Kurnia

821-830
Nurjanah Nurjanah, Regina Lichteria Panjaitan, Dadang Kurnia

831-840
Ahmad Fujiyanto, Asep Kurnia Jayadinata, Dadang Kurnia

841-850
Ina Agustina, Ali Sudin, Dede Tatang Sunarya

851-860
Linda Yuliana, Ani Nur Aeni, Atep Sujana

861-870
Rizal Abdurrozak, Asep Kurnia Jayadinata, Isrok'atun Isrok'atun

871-880
Rinrin Herlina, Prana Dwija Iswara, Yedi Kurniadi

PDF
881-890
Nur Fitriana Rahmawati, Julia Julia, Prana Dwija Iswara

PDF
891-900
Putri Puswitasari, Ali Sudin, Dadan Djuanda

PDF
901-910
Enok Riyani, Dede Tatang, Diah Gusrayani

911-920
Ade Ayu Setiawati, Dadan Djuanda, Ani Nur Aeni

921-930
Leni Putri, Prana Iswara, Regina Lichteria

PDF
931-940
Erni Epriyanti, Prana Iswara, Yedi Kurniadi

PDF
941-950
Ayu Nurlawati, Julia Julia, Dede Sunarya

PDF
951-960
Ana Septianah, Dede Sunarya, Ani Nur Aeni

PDF
961-970
Fitriya Dwi Hadiyani, Dede Tatang Sunarya, Nurdinah Hanifah

PDF
971-980
Nina Nurliani, Herman Subarjah, Atep Sujana

PDF
981-990
Ria Andriani K, Isrok’atun Isrok’atun

PDF
991-1000
Sri Ismaya Nurbaiti, Riana Irawati, Regina Lichteria Panjaitan

PDF
1001-1010
Putri Eka Astiati, Riana Irawati, Yedi Kurniadi

1011-1020
Gina Sylvia Putri, Prana Dwija Iswara, Ani Nur Aeni

PDF
1021-1030
Friska Novita Priantini, Prana Dwija Iswara, Isrok’atun Isrok’atun

PDF
1031-1040
Nita Yulinda, Riana Irawati, Diah Gusrayani

PDF
1051-1060
Sekar Nurgupita, Riana Irawati, Prana Dwija Iswara

PDF
1041-1050
Nenden Faridah, Isrok’atun Isrok’atun, Ani Nur Aeni

PDF
1061-1070
Finna Fadilla Fatmawati, Isrok’atun Isrok’atun, Herman Subarjah

PDF
1071-1080
Iko Yolanda, Ani Nur Aeni, Dede Tatang Sunarya

PDF
1081-1090
Irwan Hermawan, Dadang Kurnia, Ali Sudin
10.23819/pi.v1i1.3029    Abstract views: 134       PDF downloads: 376

PDF
1091-1100