Vol 2, No 2 (2020)

DOI: https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2

Table of Contents

Articles

Ahmad Taofik
PDF
1-9
Evan Handian
PDF
10-18
Novi Hadianti Azhari, Sardin Sardin, Viena R. Hasanah
PDF
19-27
Rina Bastian, Jajat S. Ardiwinata, Nike Kamarubiani
PDF
28-33
Rahmat Fahmi, Mustofa Kamil, Sardin Sardin
34-44
Firman Suryana Sugiana, Jajat S. Ardiwinata, Joni Rahmat Pramudia
PDF
45-55
Diza S Khaerunisa, Ihat Hatimah, Yanti Shantini
PDF
56-60
Rembulan Catra Banyu Biru, Asep Saepudin, Sardin Sardin
PDF
61-69