Vol 14, No 1 (2014)

JURNAL CIVICUS, JUNI 2014

DOI: https://doi.org/10.17509/civicus.v14i1

Table of Contents

Articles

Agung Maulana Maulana, Aim Abdulkarim, Prayoga Bestari
PDF
Kareka Eka Maya, Dasim Budimansyah
PDF
Anisa Fitriani, Dasim Budimansyah, Kokom Komalasari
PDF
Nur Endah Apriliyani, Sapriya Sapriya, Dadang Sundawa
PDF
Dwizky Agustiana
PDF
Gina Nurtya Lestari, Iim Siti Masyitoh, Dartim Nan Sati
PDF
Agi Risa Solikhah, Dadang Sundawa
PDF
Elis Mayangsari
PDF
Abdul Azis, Rahmat Rahmat, Prayoga Bestari
PDF
Maria Ulfah, Abdul Azis Wahab, Iim Siti Masyitoh
PDF