Vol 7, No 1 (2024)

Journal of Science Learning

DOI: https://doi.org/10.17509/jsl.v7i1

Table of Contents

Technology-integrated Science Learning

Arnie Novianti Zulkarnain, Eka Cahya Prima, Nanang Winarno, Bevo Wahono
1-16
Mariah Syifa Salsabila, Yayan Sanjaya, Eliyawati Eliyawati, Witsanu Suttiwan
17-24
Yudi Kurniawan, Andi Suhandi, Achmad Samsudin, Nguyen Thi Thanh Xuan
25-32
Alfi Mufidah, Wirawan Fadly, Juan David Martinez Zayas
33-46
Zeynep Başkan Takaoğlu
47-55

Technology-based Science Learning Media

Ariesta Albriyanti, Ruqiah Ganda Putri Panjaitan, Hayatul Fajri, Dai Yixuan
56-63
Abdurrahman Sefalı, Bilge Öztürk
65-71
Meryem Konu Kadirhanoğulları
72-79
Putri Dwi Agustiningrum, Wirawan Fadly, Primus Demboh
93-107

Science Learning and Technology in Everyday Life

Cuneyd Celik, Güliz Aydin
80-92