MEMERTABATKAN SEMULA SEJARAH MARITIM SEBAGAI SUATU DISIPLIN DAN CADANG ILMU DALAM MENDEPANI PERKEMBANGAN SEMASA ILMU KELAUTAN MODEN

Ismail Ali, Singgih Tri Sulistiyono, Encep Supriatna

Abstract


Laut dan lautan secara tradisinya  telah  menjadi sumber  inspirasi  untuk mencari kebenaran dan seterusnya berjaya menidakkan worldview manusia yang mengaitkannya dengan pelbagai unsur metos dan tahyul.  Laut dan lautan  juga merupakan  satu tempat yang mempunyai kelebihannya tersendiri bagi menyatukan perhubungan di antara negara, membentuk semangat bersatu, saling  memahami dan bersatupadu serta menjana kekayaan. Ia adalah satu harta yang tidak ternilai, tidak boleh ditukar ganti dan diubah suai. Dalam pensejarahan awal martitim dunia telah memperlihatkan  bagaimana para pelaut kuno dengan hanya berbekalkan kearifan lokal yang  terhad terhadap alam kelautan tetap berhasil menakluki laut dan lautan utama dunia sehingga telah berjaya membangunkan sebuah peradaban sepertimana yang kita warisi pada masa kini. Seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi pada masa ini telah memperlihatkan kewujudan pelbagai  bidang, disiplin  dan aliran baharu dalam ilmu kelautan yang kini lebih dikenali sebagai oceanografi sahaja. Justru itu penelitian dan penulisan makalah ini  bertujuan untuk memperlihatkan  bagaimana  sejarah maritim masih lagi releven  untuk terus dikaji dan dipelajari dan diangkat sebagai suatu bidang dan disiplin ilmu dalam ilmu kelautan dalam mendepani perubahan dan perkembangan terkini ilmu kelautan atau oceanografi dalam mencorakan perkembangan ilmu kelautan dan hala-tuju pembangunan agenda kelautan sesebuah negara.


References


Bonar, Simangunsong.(2015). Laut, Masa Depan Indonesia, Jakarta: Penerbit Gematama.

Evers, Hans-Dieter.(2017).Connecting Oceans: Malaysia as a Maritime Nation. Bangi, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hall, Kenneth R.(1985). Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia. Hawaii: University of Hawaii Press.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Maritime_history.

Ismail Ali. (2016). Sejarah, Kebudayaan dan Kesenian Bajau di Sabah dari Perspektif Haji Bakara Marahajah Onnong, Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

Ismail Ali. (2018). Sejarah dan Budaya Perlanunan di Kepulauan Borneo, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Iskandar Sazlan. (2000). Laporan Suruhanjaya Bebas Kelautan Dunia (Terj.), Kuala Lumpur:

Maritime Institute of Malaysia (MIMA).

Leur, J. C. van. (1967). Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History,

Den Haag. van Hoeve.

Lapian, Adrian Bernard.(1992). “Sejarah Nusantara Sejarah Bahari” yang disampaikannya pada upacara penerimaan jabatan guru besar luar biasa di Fakultas Sastera Universitas Indonesia pada tanggal 4 Mac.

Lapian, Adrian Bernard. (20110). Orang Laut, Bajak Laut dan Raja Laut, Depok: Komunitas Bambu.

Limbong, Bernhard. (2015). Poros Maritim. Jakarta, Penerbit Margaretha Pustaka.

Muhammad Azwan Abd. Rahman. (2018). Laluan Sutera Baharu Maritim China: Kerjasama Dengan Malaysia dan Indonesia. Bangi, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mahan, Alfred Thayer.(1890). The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783, Boston Little.

Brown and Company.

Nemeijer, E. Hendrik. (2004). A Sea of Histiries, a History of the Seas: An Interview with Adrian B. Lapian, Itierario, Vol. XXVIII, Number 1, Leiden Grafaria.

Ong Jin Ong Jin Eong & Gong Wooi Khoon. (2001). The Seas. Singapore: Archipelago Press.

Promono, Djoko. (2005). Budaya Bahari, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Roelofsz, M.A.P. Melink. (1962). Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630. The Hague: Nijhoff.

Reid,Anthony.(1988).Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. New Haven: Yale University Press.

Sopher, David E. Sopher.(1997). The Sea Nomads: A Stusy of he Maritime Biat People of Southeast Asia, Singapore: National Museum Singapore.

Salim, S.E. (2017). Konsep Neo-geopolitik Maritim Indonesia Abad Ke-21, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.

Sather, Clifford Sather.(1997). The Bajau Laut: Adaptation , History, and Fate in a Maritime Fishing Society of South-Eastern Sabah, Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Wahyono, S.K. (2009). Indonesia Negara Maritim, Jakarta: Penerbit Teraju.

Wheatley, Paul.(1959). “Sung maritime Trade”. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 32 (2).

Wolters, O.W. (2011). Kemaharajaan Maritim Srivijaya dan Perniagaan Dunia Abad III-Abad VII. Jakarta: Komuniras Bambu.

Zuhdi, Sosanto. (2014). Nasionalisme, Laut dan Sejarah, Depok: Komunitas Bambu.

Zacot, Franqois Robert.(2008).Orang Bajo: Suku Pengembara Laut. Pengalaman Seorang Antropologi (Terj.), Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Indexed by:

Creative Commons License
Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

p-ISSN: 2722-1946 , e-ISSN: 2722-4260