DASAR DAN PERANCANGAN PENDIDIKAN NEGARA SEJAK 52 TAHUN KEMERDEKAAN MALAYASIA: SATU SOROTAN DAN REFLEKSI

Shahril Shahril, Chairil Bin H Marjuki

Abstract


Dasar dan Perancangan Pendidikan di Malaysia boleh dibahagi kepada lima peringkat;(1) Zaman Sebelum Mencapai Kemerdekaan (i) Dasar Pecah dan Perintah (1786 -1957) dengan Period Awal (1786 - 1941) dan Period Kedua (1941 -1957), (2). Zaman Selepas Mencapai Kemerdekaan, (ii) Dasar Memperkasakan Pendidikan Kebangsaan (1957 - 1970), (3) Dasar Memperkasakan Perpaduan Kaum melalui memperkukuhkan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1970 - 1990), (4) Dasar Memperkasakan Pendidikan bertaraf Dunia (1991 - 2000), dan (5) Dasar Melonjakkan Kecemerlangan Pendidikan Bertaraf Dunia (2001 - 2020).


Keywords


Dasar, Perancangan Pendidikan, Malayasia

Full Text:

PDF

References


Ee Ah Meng (1992), Pendidikan di Maiaysia untuk Gum Pelatih, Kuala Lumpur, Penerbit Fajar Bakti.

Kementerian Pelajaran Malaysia (1980), Laporan Jawatankuasa Kabinet, Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran 1979, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan (1988), Falsafah Pendidikan Negara dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Mengah Malaysia, Kuala Lumpur, PPK.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1995), Laporan Tahunan 1995, Kuala Lumpur, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1996), Akta Pendidikan 1996, Kuala Lumpur, Percetakan Nasional.

Kerajaan Malaysia (1966), Rancangan Malaysia Pertama, 1966 - 1970, Kuala Lumpur, Percetakan Negara.

Kerajaan Malaysia (1971), Rancangan Malaysia Kedua (1971 - 1975,,) Kuala Lumpur, Percetakan Negara.

Kerajaan Malaysia (1976), Rancangan Malaysia Ketiga (1976 - 1980), Kuala Lumpur, Percetakan Negara.

Shahril Marzuki dan Habib Mat Som (1999), Isu Pendidikan Di Malaysia; Sorotan dan Cabaran, Kuala Lumpur, Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

Shahril Marzuki, Saedah Siraj, Zainun Ishak dan Lee Pau Wing (1998), Pendidikan Di Malaysia, Kuala Lumpur, Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

Sufean Hussin (1996), Pendidikan Di Malaysia, Sejarah, Sistem dan Falsafah, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa & Pustaka.

Wong Hoy Kee dan Ee Tiang Hong (1975), Education in Malaysia, Kuala Lumpur Heinemann Educational Books (Asia).
DOI: https://doi.org/10.17509/jap.v10i2.6309

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Administrasi PendidikanISSN: p.1412-8152 e.2580-1007
Jurnal Administrasi Pendidikan is issued by Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
free
hit counter
View My Stats