Journal Sponsorship

Publisher

Universitas Pendidikan Indonesia

Universitas Pendidikan Indonesia

Sponsors

IJOST is under the full support of Universitas Pendidikan Indonesia

 

Sources of Support

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)