Vol 5, No 1 (2014)

April 2014

DOI: https://doi.org/10.17509/jlb.v5i1

Table of Contents

Articles

ACEP DERI CAHYADI, DEDI KOSWARA, RUHALIAH Dr.
PDF
ACHMAD SOPIAN EFFENDI
PDF
AI PARIDAH, YAYAT SUDARYAT, USEP KUSWARI
PDF
HASAN ALWAN
PDF
JANUAR PRAYITNO
PDF
MARYATI MARYATI
PDF
NURALIAWATI NURALIAWATI
PDF
RATNA SHINTA SUKOWATI SUWARTO
PDF
SITI MARYAM MAULIDA, YAYAT SUDARYAT, ISKANDARWASSID ISKANDARWASSID
PDF
TITIN SUPRIATIN
PDF
UUS SUGIANA, DEDI KOSWARA, DINGDING HAERUDIN
PDF