Vol 21, No 1 (2021)

JURNAL CIVICUS, JUNE 2021

DOI: https://doi.org/10.17509/civicus.v21i1

Table of Contents

Articles

Agung Rusmana, Suwarma Al Muchtar, Syaifullah Syaifullah
PDF
1-14
Khoirunnisa Hanifah, Endang Sumantri, Cecep Darmawan
PDF
15-24
Apriya Maharani Rustandi, Karim Suryadi, Leni Anggraeni
PDF
25-32
Fendry Abdul Mubaroq, Sapriya Sapriya, Sri Wahyuni Tanzil
PDF
33-40
Ridwan Setiawan, Abdul Azis Wahab, Prayoga Bestari
PDF
41-50
Nabila Aprilia, Muhammad Japar, Yuyus Kardiman
PDF
51 – 62
Dini Agnestin, Aim Abdulkarim, Rahmat Rahmat
PDF
63 - 74