Vol 8, No 4 (2021)

PEDADIDAKTIKA

PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan empat kali satu tahun (Maret-Juni-September-Desember) yang mempublikasikan hasil penelitian orisinal tentang pendidikan guru sekolah dasar. Jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan konsep, teori, perspektif, paradigma, dan metodologi dalam kajian ilmu pendidikan guru sekolah dasar.

Table of Contents

Articles

Hilma Tanzilia, Lutfi Nur
PDF
813-817
Anita Oktavianti Br. Tarigan, Karlimah karlimah, Resa Respati
PDF
818-826
Serli Utami, Sumardi Sumardi, Rosarina Giyartini
PDF
827-839
Lisnawati Lisnawati, Nana Ganda, Syarip Hidayat
PDF
840-850
Feby Ruliandita, Nana Ganda, Ahmad Mulyadiprana
PDF
851-859
Lailia Kurniawati, Nana Ganda, Ahmad Mulyadiprana
PDF
860-873
Syifa Suaibah Aslamiah, Syarip Hidayat
PDF
874-885
Armi Nurmaisyah, Ghullam Hamdu
PDF
886-894
Shania Pearliana Saputra, Dian Indihadi
PDF
895-902
Ni’matul Maula, Lutfi Nur
PDF
903-914
Ghina Luqyana, Dian Indihadi
PDF
915-926
Ikrima Ayu Shofarani, Syarip Hidayat
PDF
927-945
Vivel Wigaf Lawatri, Dian Indihadi
PDF
946-953
Nisryna Hanifah, Lutfi Nur
PDF
954-964
Milati Hanifa, Dindin Abdul Muiz Lidinillah, Ahmad Mulyadiprana
PDF
965-976
Rezaningrum Rezaningrum, Seni Apriliya, Lutfi Nur
PDF
977-986
Caturani Dian Sukma, Syarip Hidayat, Rosarina Giyartini
PDF
987-998
Amir Prihartono, Yusuf Suryana, Resa Respati
PDF
999-1007
Siti Vina Luthpiana, Dian Indihadi, Ahmad Mulyadiprana
PDF
1008-1014
Farida Sara Tiana, Epon Nur'aeni L, Yusuf Suryana, Ika Fitri Apriani
PDF
1015-1024
Jihan Sarah Irianti, Seni Apriliya, Ahmad Mulyadiprana
PDF
1025-1036
Rizkiana Pratama, Epon Nur'aeni L, Resa Respati
PDF
1037-1044
Vina Rizki Lisdiana, Epon Nur'aeni L, Nana Ganda, Ika Fitri Apriani
PDF
1045-1056
Revina Putri Hermawan, Epon Nur'aeni L, Dindin Abdul Muiz Lidinillah, Ika Fitri Apriani
PDF
1057-1065
Sasti Katrina Priali, Elan Elan, Rosarina Giyartini
PDF
1065-1077