Vol 7, No 4 (2020)

PEDADIDAKTIKA

PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan empat kali satu tahun (Maret-Juni-September-Desember) yang mempublikasikan hasil penelitian orisinal tentang pendidikan guru sekolah dasar. Jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan konsep, teori, perspektif, paradigma, dan metodologi dalam kajian ilmu pendidikan guru sekolah dasar.

Table of Contents

Articles

Riezma Dwi Larasati, Aan Kusdiana, Ahmad Mulyadiprana
PDF
1-8
Muhamad Ikbal Fauzi Sabana, Dian Indihadi, Aan Kusdiana
9-19
Nurul Azizah Muhtar, Akhmad Nugraha, Rosarina Giyartini
20-31
Annisa Dahlia, Oyon Haki Pranata, Yusuf Suryana
PDF
32-41
Iis Kholisah, Dian Indihadi, Karlimah Karlimah
42-49
Dwi Rani Nur'aini
50-58
Agus Stiawan, Epon Nur’aeni L, Rosarina Giyartini
PDF
59-70
Ervina Hafidah, Sumardi Sumardi, Yusuf Suryana
71-81
Fibrila Neteria, Ahmad Mulyadiprana, Resa Respati
82-90
Ninda Agustina, Oyon Haki Pranata, Akhmad Nugraha
PDF
91-99
Anti Santika Anjarani, Ahmad Mulyadiprana, Resa Respati
PDF
100-111
Hana Sarida Nursyifa, Dindin Abdul Muiz Lidinillah, E. Kosasih
121-131
Ilmi Azhar Purnama, Seni Apriliya, Karlimah Karlimah
PDF
112-120
Ari Dwi Cahyana, E Kosasih
132-144
Devia Luthfi Oktaviani, Sumardi Sumardi, Akmad Nugraha
PDF
145-153
Siti Sarah Nurfadilah, Epon Nur’aeni L, Lutfi Nur
154-166
Ulfatul Munifah, Akhmad Nugraha, Nana Ganda
167-174
Hamidayati Hamidayati, Syarip Hidayat
175-185
Annisa Widya Garini, Resa Respati, Ahmad Mulyadi Prana
186-191
Alfin Fadila Hersita, Aan Kusdiana, Resa Respati, Resa Respati
PDF
192-198
Hema Halimatusyadiah, Yusuf Suryana, Nana Ganda
PDF
199-208
Nina Zuita, Epon Nur’aeni L, Akhmad Nurgraha
PDF
209-218
Widani Widani, Karlimah Karlimah, E. Kosasih
219-233
Prima Silmi Selvyanti, Yusuf Suryana, Oyon Haki Pranata
PDF
234-242
Ngaenah Ngaenah
PDF
243-256