Vol 5, No 2 (2018)

PEDADIDAKTIKA

PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan dua kali satu tahun (Maret-Juni-September-Desember) yang mempublikasikan hasil penelitian orisinal tentang pendidikan guru sekolah dasar. Jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan konsep, teori, perspektif, paradigma, dan metodologi dalam kajian ilmu pendidikan guru sekolah dasar.

Table of Contents

Articles

Meris Aristiani, Epon Nur'aeni L, Oyon Haki Pranata
PDF
1-8
Siti Sopi Sarinengsih, Epon Nuraeni L, Oyon Haki Pranata
PDF
9-20
Indra Permana Rosady, Dindin Abdul Muiz Lidinillah, Elan M.Pd.
PDF
21-31
Hani Tresnawati, Dian Indihadi, Dindin Abdul Muiz L
PDF
32-40
Nurul Hasanah, Dian Indihadi, Dindin Abdul Muiz L
PDF
41-46
muhammad rizky baihaqi, Rustono WS, Dindin Abdul Muiz Lidinillah
PDF
47-58
Isbadi Mulya, Dindin Abdul Muiz L
PDF
59-64
Seno Setia Budi, Edi Hendri Mulyana, Resa Respati
PDF
65-78
Siti Warlina, Edi Hendri Mulyana, Elan Elan
PDF
79-91
Ida Marlina, Dian Indihadi, Syarip Hidayat
PDF
92-102
Gian Tresna Hidayat, Dian Indihadi
PDF
103-109
Ratnasari Komala Setiawan, Dian Indihadi
PDF
10-118
Rini Nurhartianti, Karlimah Karlimah
PDF
119-128
yuni futriani, karlimah karlimah, ahmad mulyadiprana
PDF
129-140
Ani Robiatul Alawiyah, Edi Hendri Mulyana, Seni Apriliya
PDF
141-151
agung munandar, Akhmad Mulyadiprana, seni apriliya
PDF
152-162
Ade Yulianto, Hodidjah Hodidjah, Ghullam Hamdu
PDF
163-171
Annisa Cita Septiawiyati, Sumardi Sumardi, Ghullam Hamdu
PDF
172-181
nenti yulianti, e kosasih, ghullam hamdu
PDF
182-192
Novita Dwi Lestari, Yusuf Suryana, Elan Elan
PDF
193-203
Riani Hidayah, Yasbiati Yasbiati, Yusuf Yusuf Suryana
PDF
204-218
Rini Nur Solihah, Aan Kusdiana, Yusuf Suryana
PDF
219-229
Agip Hermawan, Oyon Haki Pranata, Nana Ganda
PDF
230-240
Shanti Nurfatonah, Oyon Haki Pranata, Nana Ganda
PDF
241-249
Nurin Rosdiyanah, Aan Kusdiana, Nana Ganda
PDF
250-259
Mira Fahmawidiarti, Aan Kusdiana, Nana Ganda
PDF
260-268
Rinata Selvia, Hodidjah Hodidjah, Momoh Halimah
PDF
269-282
Suci Meidyawati, Rustono WS, Hodidjah Hodidjah
PDF
283-295
Ratni Sumirat, Rustono WS, Momoh Halimah
PDF
296-307
Desti Patmawati, Rustono Rustono, Momoh Halimah
PDF
308-316
Novi Astiani, Momoh Halimah, Syarip Hidayat
PDF
317-325
Ade Nurjanah, Sumardi Sumardi, Akhmad Nugraha
PDF
326-334
Elia Cahyani, Sumardi Sumardi, mo Halimah
PDF
335-346
Mutia Rahmawati, Sumardi Sumardi, Nana Ganda
PDF
347-355
Fitri Avrianty, Momoh Halimah, Ahmad Mulyadiprana
PDF
356-371
Gin Gin Ginanjar, Kosasih Kosasih, Elan Elan
PDF
372-379