Vol 8, No 1 (2021)

PEDADIDAKTIKA

PEDADIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan empat kali satu tahun (Maret-Juni-September-Desember) yang mempublikasikan hasil penelitian orisinal tentang pendidikan guru sekolah dasar. Jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan konsep, teori, perspektif, paradigma, dan metodologi dalam kajian ilmu pendidikan guru sekolah dasar.

Table of Contents

Articles

Wahyu Aziz, Dian Indihadi, Yusuf Suryana
PDF
1-11
Khotimatuzzahara Khotimatuzzahara, Ahmad Mulyadiprana, Resa Respati
PDF
12-21
Maudi Lestari, Karlimah Karlimah
PDF
22-31
Elsa Elsiana R, Seni Apriliya, Rosarina Giyartini
PDF
32-42
Citra Roslianingsih, Nana Ganda, Karlimah Karlimah
PDF
43-50
Shinta Herdianti, Resa Respati, Nana Ganda
PDF
51-61
Aziz Muhammad Lutfhi, Elan Elan
PDF
62-71
Melinda Mardiana, Nana Ganda, Karlimah Karlimah
PDF
72-76
Ima Kusmiati, Ahmad Mulyadiprana, Nana Ganda
PDF
77-82
Asep Permadi, Epon Nur’aeni L, Lutfi Nur
PDF
83-90
Ahmad Yuniar, Elan Elan, Seni Apriliya
PDF
91-101
Yusuf Khoerul Rizal, Syarip Hidayat, Yusuf Suryana
PDF
102-113
Tri Asih Soleha, Karlimah Karlimah, Nana Ganda
PDF
114-122
Shelvia Nurilfatihah, Epon Nur’aeni L, Lutfi Nur
PDF
123-134
Miftah Zaenal Arifin, Nana Ganda, Ghullam Hamdu
PDF
135-147
Vina Rahmadita, Epon Nur’aeni L
PDF
148-155
Titing Sulastri, Yusuf Suryana, Syarip Hidayat
PDF
156-165
Silvia Agustin, Sumardi Sumardi, Ghullam Hamdu
PDF
166-176
Dini Nuraeni, Aan Kusdiana, Ahmad Mulyadiprana
PDF
177-182
Fanny Ajeng Wintania, Ahmad Mulyadiprana, Nana Ganda
PDF
183-192
Niken Meizura Afiani, Syarip Hidayat
PDF
193-207
Rika Mustika Sari, Resa Respati, Ghullam Hamdu
PDF
208-218
Tika Yulianti, Syarip Hidayat, Resa Respati
PDF
219-230
Feby Febriyanti, Ahmad Mulyadiprana, Akhmad Nugraha
PDF
231-240
Totong Totong
PDF
241-253